Jums nepieciešams bezalgas atvaļinājums.

Uzrakstiet īsu vēstuli radiem.

 

 

Vēstulē:


- Uzrakstiet, kā Jums patlaban klājas;
- Pasakiet, kāpēc Jums nepieciešams bezalgas atvaļinājums;
- Norādiet, kad Jūs to vēlaties;
- Informējiet par Jūsu nākotnes nodomiem;
- Pasakiet, kā radi var jums palīdzēt.

 
Oбразец написания письма.
Постарайтесь выучить письмо и научиться его писать.
Это вам поможет на экзамене.
После нажатия кнопки "Написать",
появится поле в котором нужно один в один написать предложения.

 

 

Sveiks, brāli!
Pašlaik man klājas labi.
Es daudz strādāju un mācos angļu valodu.
Vēl es nodarbojos ar basketbolu.
Rakstu Tev šo vēstuli tāpēc, ka esmu ļoti noguris.
Tādēļ man nepieciešams bezalgas atvaļinājums.
Nākamajā nedēļā es plānoju braukt ceļojumā uz Turciju.
Es būšu ceļojumā deviņas dienas.
Tādēļ es vēlos ņemt atvaļinājumu no sestā līdz piecpadsmitajam augustam.
Darbā es visu nokārtošu.
Man ir lūgums.
Vai Tu nevarētu aizdot man nelielu summu, pieci simti eiro?
Līdz pirmajam oktobrim es atdošu.
Iepriekš pateicos.
Līdz tikšanos.