Iedomājieties, ka jums jārīko klasesbiedru tikšanās.

Uzraksiet klasesbiedrenei vēstuli.

 

 

Vēstulē:


- Paskaidrojiet, ko jūs plānojat darīt;
- Pastāstiet, kad un kur plānojiet tikties;
- Palūdziet palīdzību;
- Paskaidrojiet, kas būtu jādara;
- Pasakiet paldies, sarunājiet tikšanos;

 
Oбразец написания письма.
Постарайтесь выучить письмо и научиться его писать.
Это вам поможет на экзамене.
После нажатия кнопки "Написать",
появится поле в котором нужно один в один написать предложения.

 

 

Sveika, Lika!
Kā Tev klājas?
Man klājas labi.
Es strādāju un mācos latviešu valodu.
Rakstu Tev šo vēstuli tāpēc, ka es gribu rīkot klasesbiedru tikšanos.
Es plānoju organizēt tikšanos sestdien, nākamnedēļ, sešos vakarā, kafejnīcā.
Tā atrodas centrā, Pils ielā.
Man nepieciešama neliela palīdzība.
Lūdzu Tevi informēt klasesbiedrus par tikšanos.
Mēs varam satikties rīt vakarā un par to parunāt.
Gaidu Tevi sešos vakarā pie veikala.
Iepriekš pateicos.
Visu labu.